neckbeard

nedsättande om person, vanligtvis man, som inte märker när andra vill att han ska sluta prata om något som han anser sig vara expert på, eller sluta skriva inlägg på inlägg i samma tråd på ett diskussionsforum. – Neckbeard är engelska för skepparkrans, alltså skägg på halsen men inte i ansiktet.

[illa omtyckta personer] [25 april 2018]

wizard

  1. – ofta bara wiz – mästare, virtuos – en som är mycket skicklig; grundbetydelse: troll­karl;
  2. – i datorprogram: guide, vägvisare – hjälpmedel i form av dialog­rutor som vägleder användaren genom inställ­ningar och komplexa processer. Ibland ingår tecknade figurer. – Se Datatermgruppen (länk).

[användargränssnitt] [experter] [ändrad 18 december 2020]

pundit

pandit – expert, lärare, vis person.– En pundit är, enligt en elak definition, ”en guru utan lärjungar” – en som kommer med kloka uttalanden som ingen bryr sig om. – Ordet: Pundit är den engelska stavningen av hindiordet pandit (ursprungligen sanskrit – पण्डित). I Indien är pandit en hederstitel för lärda personer, ungefär som maestro för musiker. Den indiska frihetsledaren Jawaharlal Nehru kallades ofta för pandit Nehru. – Jämför med guru.

[experter] [jargong] [ändrad 30 september 2021]

guru

erkänd expert och ledare; en som av sina anhängare tros veta svaret på alla frågor inom sitt område. Ordet används ibland med ironisk biton. – Ordet: Guru är sanskrit (गुरु), och används om andliga ledare inom hinduism och sikhism, men det kan i nutida indiska språk också användas i betydelsen lärare, handledare. – Jäm­för med pundit.

[experter] [jargong] [ändrad 12 augusti 2019]

power user

kunnig användare av dator, expertanvändare. När det gäller vissa affärssystem kan man utbilda sig till power user. – Bör inte förväxlas med superuser (administratör).

[experter] [it-system] [ändrad 28 oktober 2018]

geek

expert på datorer eller annan teknik, eventuellt med originell eller avvikande personlighet. – Före 1990 var engelska geek mer nedsättande än nerd (nörd). Ordet var då en direkt förolämpning. Det stod för en blek finnig tönt med tjocka glasögon. Sedan dess har betydelsen glidit så att många (men inte alla) använder geek som beröm utan nedsättande bibetydelser: ”En geek är en nörd som får saker ur händerna.” – The top geek eller übergeek – den tekniskt mest kunniga personen. – En för­klaring till att geek har blivit ett berömmande ord kan vara att det behövs som alternativ till hackare. Det ordet har glidit åt andra hållet och används ofta om datorintresserade ungdomsbrottslinga­r. – Se också artikel i The Atlantic (länk). – Verbet to geek kan tolkas som att ägna mycket tid åt datorn. – Ordet: Geek användes förr i USA om bisarra cirkusartister, och det kommer av ett gammalt ord som är besläktat med svenska gäck som i ”driva gäck”. – Se också dork och omvänd­ningen, keeg. – Det finns en humanitär organisation som heter Geeks without bounds, se gwob.org, en annan som heter Geeks without frontiers (geekswf.org) samt PeaceGeeks (peacegeeks.org); se också denna sida.

[it-folkgrupper] [jargong] [språktips] [ändrad 10 juni 2021]