XiaoIce

en kinesiskspråkig dialogrobot från Microsoft. – XiaoIce körs sedan hösten 2014 bland annat på den kinesiska mikrobloggen Weibo. Den körs också i Japan under namnet Rinna. – XiaoIce lär sig dialog genom att analysera vad som skrivs på mikrobloggarna. Den har hittills inte råkat ut för samma politiska missöden som den nyare, engelskspråkiga varianten Tay. – Namnet: Xiao betyder liten och uttalas ”tjiao”; ice är det engelska ordet. – Se inlägg på Bings blogg: länk. – Se msxiaobing.com (på kinesiska).

[bloggar] [robotar] [språkteknik] [ändrad 5 september 2019]

Shiretoko

arbetsnamn på version 3.5 av webbläsaren Firefox. Namnet kommer från en nationalpark på ön Hokkaido i Japan.

romaji

det latinska alfabetet för japanska – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. Det används när man infogar västerländska ord och uttryck ordagrant i japansk text. Det är också möjligt, men ovanligt, att skriva hela texten på japanska i romaji. – Jämför med hiragana, kanji och katakana.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

katakana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i japansk skrift. Katakana är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) kantiga tecken som står för stavelser. (Lista finns här.) Det används för utländska namn, lånord, företagsnamn och nybildade japanska ord. – Katakana motsvarar, tecken för tecken, hiragana, men ser annorlunda ut. – Se också kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

kanji

den japanska formen av kinesisk skrift – en av fyra teckenuppsättningar i japansk skrift. Varje tecken står för ett ord. Kanji används för ortnamn, personnamn och för många substantiv, adjektiv och verb. Det finns tusentals tecken, som inte alltid är likadana som i Kina. Jämför med hiragana, romaji och katakana.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

hiragana

ett japanskt skrivsätt – en av fyra teckenuppsättningar i det moderna japanska skriftsystemet. Hiragana är det första skriftsystem som barn lär sig i skolan. Det är en alfabetisk skrift med 46 (plus varianter) mjukt rundade tecken, som står för stavelser. (Lista finns här.) Alla stavelser i det japanska språket kan skrivas med hiragana. Det används för språkets enklaste ord, för ändelser, i barnböcker och för uttalsangivelser. – Jämför med katakana, som tecken för tecken motsvarar hiragana, samt kanji och romaji.

[tecken] [ändrad 23 april 2019]

Felica

ett litet kontaktlöst kort som kan användas för betalningar, identifiering, inpassering, datalagring och dataöverföring. Utvecklat av Sony. Kortet har ingen bestämd form, utan kan anpassas för mobiltelefoner, handhållna datorer eller id‑kort. Det finns också en variant för inbyggnad i armbandsur. Kortet får sin energi från kortläsare och behöver därför inget batteri. Den trådlösa tekniken påminner om RFID, men är avsedd för större datamängder. Felica används i stor skala i Japan, Hongkong och Singapore. – Läs mer på Sonys webbplats. – Läs också om NFC.

[betalningar] [kontaktlöst] [ändrad 13 november 2019]

innernet

”invärtes datorer”kroppsburen eller sväljbar utrustning för övervakning av kroppens funktioner. – Uttrycket myntades av den japanska företagaren och programutvecklaren Kazuhiki Nishi (se Wikipedia*: länk).