geek

expert på datorer eller annan teknik, eventuellt med originell eller avvikande personlighet. – Före 1990 var engelska geek mer ned­sät­tande än nerd (nörd). Ordet var då en direkt förolämpning. Det stod för en blek finnig tönt med tjocka glas­­ögon. Sedan dess har betydelsen glidit så att många (men inte alla) använder geek som beröm utan ned­­sättande bibetydelser: ”En geek är en nörd som får saker ur händ­erna.” – The top geek eller übergeek – den tekniskt mest kunniga personen. – En för­klaring till att geek har blivit ett berömmande ord kan vara att det behövs som alternativ till hackare. Det ordet har glidit åt andra hållet och används ofta om datorintresserade ungdoms­brottslingar. – Se också artikel i The Atlantic (länk). – Verbet to geek kan tolkas som att ägna mycket tid åt datorn. – Ordet: Geek an­vändes förr i USA om bisarra cirkusartister, och det kommer av ett gammalt ord som är besläktat med svenska gäck som i ”driva gäck”. – Se också dork och omvänd­ningen, keeg. – Det finns en humanitär orga­nisa­tion som heter Geeks without bounds, se gwob.org (nere i oktober 2019; en annan som heter Geeks without frontiers (geekswf.org) samt PeaceGeeks (peacegeeks.org); se också denna sida.

[it-folkgrupper] [jargong] [språktips] [ändrad 10 oktober 2019]

Dagens ord: 2019-09-07