geek

expert på datorer eller annan teknik, eventuellt med originell eller avvikande personlighet. – Före 1990 var engelska geek mer nedsättande än nerd (nörd). Ordet var då en direkt förolämpning. Det stod för en blek finnig tönt med tjocka glasögon. Sedan dess har betydelsen glidit så att många (men inte alla) använder geek som beröm utan nedsättande bibetydelser: ”En geek är en nörd som får saker ur händerna.” – The top geek eller übergeek – den tekniskt mest kunniga personen. – En för­klaring till att geek har blivit ett berömmande ord kan vara att det behövs som alternativ till hackare. Det ordet har glidit åt andra hållet och används ofta om datorintresserade ungdomsbrottslinga­r. – Se också artikel i The Atlantic (länk). – Verbet to geek kan tolkas som att ägna mycket tid åt datorn. – Ordet: Geek användes förr i USA om bisarra cirkusartister, och det kommer av ett gammalt ord som är besläktat med svenska gäck som i ”driva gäck”. – Se också dork och omvänd­ningen, keeg. – Det finns en humanitär organisation som heter Geeks without bounds, se gwob.org, en annan som heter Geeks without frontiers (geekswf.org) samt PeaceGeeks (peacegeeks.org); se också denna sida.

[it-folkgrupper] [jargong] [språktips] [ändrad 10 juni 2021]

Dagens ord: 2019-09-07