dialogruta

litet fönster för utbyte av information mellan datorn och användaren. I enklaste form innehåller dialogrutan bara en upplysning (”Batteriet börjar ta slut”, ”Du har meddelanden”) som användaren kvitterar genom att trycka på en knapp märkt ”OK” eller liknande. I andra fall kräver dialogrutan ett val av användaren. Ett vanligt exempel är när man stänger ett dokument som man inte har sparat först. Då brukar det komma en dialogruta som frågar om man vill stänga dokumentet utan att spara. Dialogrutan innehåller då ofta tre knappar med alternativen ”Stäng utan att spara”, ”Spara som” och ”Avbryt”. – Ofta fungerar dialogrutor så att man måste kvittera dem, eller besvara frågan, innan man kan göra något annat. – På engelska: dialog box. – Jämför med prompt.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 29 juli 2020]