wizard

  1. – ofta bara wiz – mästare, virtuos – en som är mycket skicklig; grundbetydelse: troll­karl;
  2. – i datorprogram: guide, vägvisare – hjälpmedel i form av dialog­rutor som vägleder användaren genom inställ­ningar och komplexa processer. Ibland ingår tecknade figurer. – Se Datatermgruppen (länk).

[användargränssnitt] [experter] [ändrad 18 december 2020]