virtuell värld

(virtual world)virtuell miljö som visas på bildskärm eller annat sätt, och som till ut­seende på­minner om en materiell värld. Den kan vara vardagsrealistisk, science fiction-artad eller i någon annan stil, och vara mer eller mindre över­­tygande. (Med virtuell miljö menas en miljö som upplevs på bild­skärm, med speciella glasögon, i en VR-kub eller på andra sätt som helt eller delvis omsluter synsynnet och ofta även påverkar andra sinnen, främst hörseln.) – Många dator­spel ut­spelar sig i virtuella världar. Användarna kan ha representanter för sig själva i den virtuella världen i form av grafiska figurer, avatarer, som de styr med mus och tangentbord (eller andra styrdon). – Virtu­ella världar är oftast tre­­dimen­sio­nella i den bemärkelsen att man kan röra sig fritt i dem, och betrakta allt som finns i dem från valfritt håll. En känd virtuell värld på 00-talet var Second life. – Läs också om High fidelity. – Se också virtuell verk­lig­het.

[spel] [virtuellt] [ändrad 22 november 2018]