virtuell värld

virtuell miljö som visas på bildskärm eller annat sätt, och som till utseende påminner om en materiell värld. – En virtuell värld kan vara vardagsrealistisk, science fiction‑artad eller i någon annan stil, och vara mer eller mindre övertygande. (Med virtuell miljö menas en miljö som upplevs på bild­skärm, med speciella glasögon, i en VR-kub eller på andra sätt som helt eller delvis omsluter synsynnet och ofta även påverkar andra sinnen, främst hörseln.) – Många dator­spel utspelar sig i virtuella världar. Användarna kan ha representanter för sig själva i den virtuella världen i form av grafiska figurer, avatarer, som de styr med mus och tangentbord (eller andra styrdon). – Virtuella världar är oftast tredimensionella i den bemärkelsen att man kan röra sig fritt i dem, och betrakta allt som finns i dem från valfritt håll. En känd virtuell värld från 00‑talet är Second life. – På engelska: virtual world. – Läs också om High fidelity†. – Se också virtuell verk­lig­het.

[spel] [verkligheter] [virtuellt] [ändrad 22 november 2018]