virtuell verklighet

(virtual reality, vr) – illusion av en verklig och interaktiv omgivning, skapad med datateknik. (Se virtuell.) – Rörliga bilder, ljud och ibland också kraft­åter­kopp­ling gör att användaren tycker sig vara i en tre­dimensionell värld som hon kan röra sig i och också påverka. Illusionen kallas för om­slut­ning, på engelska immersion. – De rörliga bilderna visas i glas­ögon med inbyggd bild­skärm och med sensorer för huvud­rörelser (se vr‑hjälm). Alternativt befinner sig användaren i en vr‑kub, se nedan. – I vr‑ut­rust­ning kan också ingå handskar som känner av användarens hand- och fingerrörelser, så att hon till exempel kan fånga en virtuell boll. – Kraft­åter­koppling, som ger intryck av att de bilder av före­mål som användaren ser har substans och ”tar emot” när man stöter i dem, är mindre vanligt, men kan vara inbyggt i redskap eller handskar, alternativt i ett ”externt skelett” (exoskeleton). – Ett annat sätt att åstad­komma virtuell verk­lig­het är så kallade vr‑kuber: användaren går in i ett rum där den virtuella världen projiceras på väggarna. Med speciella glasögon och visningsteknik kan den virtuella världen i en kub fås att verka tredimensionell. – Nu­mera kallas ibland även enklare former av avbildningar av en fiktiv eller faktisk yttervärld för virtuell verklighet. – Ut­trycket virtuell verklighet po­pu­la­ri­se­rades i slutet av 1980‑talet av den amerikanska dator­forskaren Jaron Lanier. Men det var inte han som hittade på uttrycket, och inte heller tekniken, som tidigare också hade kallats för artificiell verklighet. Howard Rheingolds bok Virtual reality från 1991 spred kännedom om tekniken. – Jäm­för med förstärkt verklighet (augmented reality). – Se också virtuell värld.

<!– virtuell verklighet Lanier, Jaron Lanier Jaron Rheingold, Howard Rheingold Howard ändrad 2O12-10-19 ändrad 2O14-07-09 ändrad 2O15-01-03 dagens ord 2O16-09:22 – ->

Dagens ord: 2016-09-22