head-up display

(förkortas HUD – även heads-up display) – genomskinlig ruta som infor­ma­tion visas på. Användaren kan alltså betrakta omgivningen genom glaset och samtidigt, utan att flytta blicken, få tillgång till in­for­ma­tion, till exempel avläsa instrument. Rutan kan vara en vindruta i ett fordon eller ett flygplan eller ingå i interaktiva glasögon. Tekniken används också för datorspel. – Den engelska benämningen syftar på att man inte behöver titta ner för att se informationen. – I svenska flygvapnet talar man om siktlinjesindikator.

[bildskärmar] [ändrad 11 juni 2017]

Dagens ord: 2016-11-08