virtuell bild

(virtual image) – bild som ser ut att finnas på en annan plats än där den faktiskt finns. Ett välkänt exempel är spegelbilder. Ljuset som träffar ögat kommer från spegelns yta, men synsinnet uppfattar det som att ljuset kommer från tredimen­sion­ella föremål bakom spegel­glaset. Motsatsen,  reella bilder, finns på en yta, och man kan ta på dem. Se också näthinneprojek­tion. – Läs också om virtuell.

[ljud och bild] [virtuellt] [ändrad 3 juni 2020]