virtuell bild

bild som ser ut att finnas på en annan plats än där den faktiskt finns. – Ett välkänt exempel på virtuella bilder är spegelbilder. Ljuset som når ögat kommer från spegelns yta, men synsinnet uppfattar det som att ljuset kommer från tredimension­ella föremål som ser ut att finnas bakom spegelglaset. Motsatsen, reella bilder, finns på ytor, och man kan ta på dem. – På engelska: virtual image. – Se också näthinneprojek­tion. – Läs också om virtuell.

[ljud och bild] [virtuellt] [ändrad 26 augusti 2021]