Operation AntiSec

en serie hackar-attacker där hemlig eller falsk information publicerades på myndigheters, kända företags och tidningars webbsidor. – Attackerna inleddes sommaren 2011, och utfördes av personer med anknytning till grupperna Anonymous och LulzSec. Angreppen motiverades som politisk aktivism, som ett sätt att tvinga fram högre it‑säkerhet och som rent okynne. Mer i Wikipedia. – Kallades också för Operation Anti‑Security och #AntiSec. – Ska inte förväxlas med den äldre Antisec Movement, som hade en helt annan inriktning.

[aktivism] [attacker] [hackare] [ändrad 16 maj 2018]