Million mask march

årlig demonstration på initiativ av Anonymous. Den äger rum den 5 november (Guy Fawkes day) varje år sedan 2013. Demonstranterna brukar ha på sig Guy Fawkes-masker. De största demonstrationerna brukar vara i London och Washington DC, men mindre demonstrationer äger rum i hundratals andra städer. – Million mask marchs webbsida är millionmaskmarch.com (nere i december 2018, men se Facebook).

[årsdagar] [ändrad 24 december 2018]

Mapswipe

app för kartläggning av bebodda platser i svåråtkomliga områden. An­vänd­aren går igenom satellitbilder av sådana områden och markerar bebyggelse, vägar och andra tecken på bosättning genom att klicka på kartan. Organisationen Läkare utan gränser skickar sedan fältarbetare till platsen för att undersöka närmare. – Mapswipe har utvecklats av Läkare utan gränser för att underlätta eventuella framtida hjälpinsatser. Det är en form av crowdsourcing. – Mapswipe finns för Android och IOS. Se Läkare utan gränsers webbsidor.

Opdeatheaters

#Opdeatheaters – aktivistgrupp som upptäcker och exponerar barnpornografi på webben. Knuten till Anonymous. – Ordet deatheaters kommer från böckerna om ”Harry Potter”. – Se anonhq.com.

Operation AntiSec

en serie hackar-attacker där hemlig eller falsk information publicerades på myndigheters, kända företags och tidningars webbsidor. – Attackerna inleddes sommaren 2011, och utfördes av personer med anknytning till grupperna Anonymous och LulzSec. Angreppen motiverades som politisk aktivism, som ett sätt att tvinga fram högre it‑säkerhet och som rent okynne. Mer i Wikipedia. – Kallades också för Operation Anti‑Security och #AntiSec. – Ska inte förväxlas med den äldre Antisec Movement, som hade en helt annan inriktning.

[aktivism] [attacker] [hackare] [ändrad 16 maj 2018]