crackare

(för cracker – på svenska också krackare eller knäckare) – ovanlig benämning på en som begår dataintrång eller saboterar datorsystem. – Crackare är en alternativ benämning på de som själva kallar sig för hackare. – Ordet cracker / crackare används, om det används alls, mest av andra, i synnerhet av hederliga hackare (skickliga programmerare) som vill reservera ordet hackare för sig själva. – Engelska cracker används ofta om brottslig verksam­het, som i crack a safe (spränga ett kassaskåp), men också i betydelsen forcera (knäcka) ett krypto (crack a cipher).

[hackare] [it-folkgrupper] [ändrad 15 oktober 2021]