crackare

(cracker), på svenska också krackare eller knäckare en som begår data­intrång eller saboterar dator­system. Det är en alternativ beteckning på de som själva kallar sig för hackare. Ordet crackare används mest av andra, i synnerhet av hederliga hackare (skickliga pro­gram­merare) som vill reservera ordet hackare för sig själva. Engelska cracker används om brottslig verk­sam­het, som i crack a safe (spränga ett kassaskåp), men också till forcera (knäcka) ett krypto (crack a cipher). Se också Data­term­gruppen* (länk).