Peace_of_mind

eller bara Peacepseudonym för den person som 2016 bjöd ut miljoner lösenord till LinkedIn, Myspace och Tumblr till försäljning. Försäljningen skedde på TheRealDeal, en marknadsplats på den hemliga delen av webben, Darknet. Det är fortfarande okänt vem Peace_of_mind egentligen är. – Tidskriften Wired fick i juni 2016 en intervju med en person som påstod sig vara Peace_of_mind, men fick inga bevis för att det verkligen var rätt person.

[dataläckor] [hackare] [it-brott] [mörka webben] [pseudonymer] [ändrad 4 september 2019]

Love, Lauri

(1985) – en finsk-brittisk hackare som hotas av utlämning från Storbritannien till USA. – Lauri Love greps 2013 av brittisk polis, anklagad av USA för att ha deltagit i stora dataintrång mot rymdflygstyrelsen NASA, amerikanska armén och amerikanska centralbanken Federal reserve. Det påstods att Lauri Love ingick i gruppen Anonymous. Han släpptes snabbt och har inte åtalats för något i Storbritannien. Däremot har USA begärt Lauri Love utlämnad, och den begäran kvarstår. I USA riskerar han ett långt fängelsestraff. – Lauri Loves datorer och mobiltelefoner togs i beslag när han häktades. Brittiska polisen har vägrat att lämna tillbaka dem om inte Love ger dem krypterings­nycklar som ska överlämnas till USA så att amerikansk polis kan gå igenom innehållet på datorerna. Love har vägrat. I maj 2016 beslöt en domare att Love inte behöver lämna ut krypteringsnycklarna. I februari 2018 fastställde en brittisk domare att Love inte kunde utlämnas till USA på grund av hans hälsotillstånd. USA har kommit med förslag om hur Love ska kunna utlämnas till USA utan att hans hälsotillstånd försämras. – Se kampanjsidan freelauri.com.

[hackare] [personer] [ändrad 19 december 2019]

war

  1. – i flera sammansättningar: om att skicka ut massor med anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alter­na­tivt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra för­sök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna be­ty­delse kan vara in­spi­rerat av filmen War games. I den lyckas huvudpersonen Joshua hindra en dator från att utlösa kärn­vapen­krig genom att hålla den sysselsatt med luffar­schack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa samman­hang används den be­tyd­else­mässigt näraliggande termen uttömmande (exhaustive) eller sammansättningar med mass–;
  2. – se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. – i militär betydelse: se cyber­krig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 8 augusti 2019]