Love, Lauri

(1985) – finsk-brittisk hackare som hotas av utlämning från Stor­britannien till USA. – Lauri Love greps 2013 av brittisk polis, anklagad av USA för att ha deltagit i stora dataintrång mot rymdflygstyrelsen Nasa, amerikanska armén och amerikanska centralbanken Federal reserve. Han släpptes snabbt och har inte åtalats för något i Storbritannien. Däremot har USA begärt honom utlämnad, och den frågan är fortfarande inte avgjord (maj 2016). I USA riskerar han ett långt fängelsestraff. – Loves datorer och mobiltelefoner beslagtogs när han häktades. Brittiska polisen har vägrat att lämna tillbaka dem om inte Love ger dem krypterings­nycklar så att polisen kan gå igenom innehållet på datorerna. Love har vägrat. I maj 2016 beslöt en domare att Love inte behöver lämna ut krypterings­nycklarna. – Se kampanjsidan freelauri.com.

[hackare]

war

  1. – i flera sammansättningar: om att skicka ut massor med anrop i hopp om att något av dem ska ge önskat resultat. Alter­na­tivt: att bombardemanget av anrop ska blockera något annat. I överförd bemärkelse även andra för­sök att göra något otillåtet. – Ordet war i denna be­ty­delse kan vara in­spi­rerat av filmen War games. I den lyckas huvudpersonen Joshua hindra en dator från att utlösa kärn­vapen­krig genom att hålla den sysselsatt med luffar­schack. – Det finns ingen etablerad svensk motsvarighet till war i denna betydelse, men i mer seriösa samman­hang används den be­tyd­else­mässigt näraliggande termen uttömmande (exhaustive) eller sammansättningar med mass–;
  2. – se kryptokrigen och Unix­krigen;
  3. – i militär betydelse: se cyber­krig­föring, in­for­ma­tions­krig och telekrigföring.

[hackare] [jargong] [krig] [ord på war] [ändrad 8 augusti 2019]

Operation AntiSec

en serie hackar-attacker där hemlig eller falsk information publicerades på myndigheters, kända företags och tidningars webbsidor. – Attackerna inleddes sommaren 2011, och utfördes av personer med anknytning till grupperna Anonymous och LulzSec. Angreppen motiverades som politisk aktivism, som ett sätt att tvinga fram högre it‑säkerhet och som rent okynne. Mer i Wikipedia. – Kallades också för Operation Anti‑Security och #AntiSec. – Ska inte förväxlas med den äldre Antisec Movement, som hade en helt annan inriktning.

[aktivism] [attacker] [hackare] [ändrad 16 maj 2018]