bryta upp

– to jailbreak, att jailbreaka: –

  1. – allmänt: att skaffa tillgång till filer eller andra resurser som man inte har rättig­het att an­vända. (Att hacka.) Man skaffar sig möjlighet att läsa, ändra, köra, ta bort eller lägga till filer som system-admi­nis­tra­tören har skyddat. Det kallas på engelska mer formellt för privilege escalation – behörighetsintrång;
  2. – att ta bort hindren i Apples iPhone mot att användaren installerar program som inte har god­känts av Apple. Man hackar alltså sin egen telefon.Normalt kan man på iPhone bara installera program som Apple tillhanda­håller genom App Store. – Tekniskt sett skaffar man sig högre rättig­heter i tele­fonens data­system än vad Apple tilldelar tele­fonens ägare. På svenska brukar det kallas för att jailbreaka. När det gäller Android‑telefoner kallas det för att roota. – Detta ska skiljas från att låsa upp iPhone eller andra operatörsbundna mobiltelefoner. Att låsa upp är att ta bort bindningen till en operatör, så att man kan använda vilken operatör man vill.

[hackare] [it-system] [it-säkerhet] [mobilt] [ändrad 30 november 2019]