hackaretik

de mål och normer som gäller bland hackare (i betydelsen skickliga och enga­gerade pro­gram­me­rare). På engelska: hacker ethics. Några av dessa normer är:

  • – Fri tillgång till datorer för alla;
  • – Fri tillgång till information för alla;
  • – Information får inte undan­hållas, för­störas eller för­vrängas, inte heller användas för att ställa till skada;
  • – Öppenhet: man ska dela med sig av det man vet och kan;
  • – Förbättra världen.

Fri betyder här inte nödvändigtvis gratis, utan fri som i yttrandefrihet. – Hackaretiken beskrevs första gången 1984 av Steven Levy (stevenlevy.com) i boken Hackers: The heroes of the computer revolution. – Läs mer i Wikipedia.

[aktivism] [hackare] [ändrad 13 maj 2023]

Dagens ord: 2022-02-08