Antisec Movement

Anti Security Movement, även skrivet Anti-sec – en rörelse som motarbetade fullt avslöjande av säkerhetsbrister. – Rörelsen uppstod 1999 och publicerade då ett manifest – klicka här. Antisec movement vände sig mot den vanliga uppfattningen inom it‑säkerhet, nämligen att fullt avslöjande (full disclosure) av säkerhetsluckor är det effektivaste sättet att tvinga företag (programleverantörer, utgivare av webbsidor) att rätta till felen snabbt. Lämnar man in uppgifter om säkerhetsbrister till företagen i tysthet händer nämligen vanligtvis ingenting, utom möjligtvis att den som lämnar informationen blir stämd. Antisec Movement delade inte denna syn, utan ansåg att fullt avslöjande skulle leda till att omdömeslösa personer fick tillfälle att ställa till stor skada. Rörelsen tror också att it‑säkerhetsindustrin använder fullt avslöjande som ett medel för att öka försäljningen av virusskydd och andra säkerhetsprodukter. Antisec Movement var mest aktivt runt år 2000, och har sedan dess tynat bort. – Mer i Wikipedia. – Antisec Movement ska inte förväxlas med Operation AntiSec, som hade en helt annan inriktning.

[avslöjanden] [inaktuellt] [it-säkerhet] [opinionsbildning] [organisationer] [ändrad 4 maj 2020]