Antisec Movement

Anti Security Movement, även skrivet Anti-sec – en rörelse som motarbetade fullt avslöjande av säkerhets­brister. – Rörelsen uppstod 1999 och publicerade ett manifest – klicka här. Antisec movement vände sig mot den vanliga uppfattningen inom it‑säkerhet, nämligen att fullt avslöjande av säker­hets­luckor är det effektivaste sättet att tvinga företag (programleverantörer, utgivare av webb­sidor) att rätta till felen snabbt. Lämnar man in uppgifter om säkerhets­brister till företagen i tysthet händer nämligen vanligt­vis ingenting, utom möjligt­vis att den som lämnar informationen blir stämd. Antisec Movement delade inte denna syn, utan ansåg att fullt avslöjande skulle leda till att omdömeslösa personer fick tillfälle att ställa till stor skada. Rörelsen tror också att it‑säkerhetsindustrin använder fullt avslöjande som ett medel för att öka försäljningen av anti­virus­program och andra säker­hets­produkter. Antisec Movement var mest aktivt runt år 2000, och har sedan dess tynat bort. – Mer i Wikipedia. – Antisec Movement ska inte förväxlas med Operation Anti­Sec, som hade en helt annan inriktning.

[avslöjanden] [inaktuellt] [it-säkerhet] [opinionsbildning] [organisationer] [ändrad 11 september 2019]