Antisec Movement

Anti Security Movement rörelse som motarbetar fullt avslöjande av säker­hets­brister. Rörelsen uppstod 1999 och har publicerat ett manifest, klicka här. En vanlig upp­fattning inom it-säker­het är den motsatta, nämligen att fullt avslöjande av säker­hets­luckor är det effektivaste sättet att tvinga företag (program­leverantörer, utgivare av webb­sidor) att rätta till felen snabbt. Lämnar man in uppgifter om säker­hets­brister till före­tagen i tysthet händer vanligt­vis ingen­ting, utom möjligt­vis att den som lämnar informationen blir stämd. Antisec Movement delar inte denna syn, utan anser att fullt avslöjande leder till att om­dömes­lösa personer får till­fälle att ställa till stor skada. Rörelsen tror också att it-säker­hets­industrin använder fullt avslöjande som medel att öka för­säljningen av anti­virus­program och andra säker­hets­produkter. Mer i Wiki­­pedia. Antisec Movement ska inte för­växlas med operation anti­sec, som har en helt annan inriktning.