LulzSec

Lulz Security – en anonym hackar-grupp som i juni 2011 begick data­intrång mot ameri­kanska senaten och mot kända före­tag och organisationer. Kallade sig också för the Lulz Boat. – Lulz­­Sec meddelade i slutet av juni 2011 genom Twitter att gruppen hade upplösts. Men i mars 2012 slog FBI till mot medlem­mar av LulzSec, och fem personer åtalades för stämp­ling till brott. Det uppgavs då att en ledande person inom LulzSec, Hector Monsegur, känd som Sabu, hade tjallat på de andra sedan sommaren 2011 (se artikel i Motherboard). – I maj 2013 dömdes fyra medlemmar av LulzSec i Storbritan­nien till fängelsestraff. – Se också Operation AntiSec. – Mer i Wikipedia.

[dataintrång] [hackare] [it-relaterad brottslighet] [ändrad 13 september 2019]