voice of the customer

(VOC) – systematisk process för att fånga kunders önskemål, preferenser och aversioner. – VOC‑processen görs under utvecklingen av nya produkter eller andra nyheter. Det inbegriper både djupintervjuer med individuella kunder och enkäter i större grupper. Det är alltså något som görs i förväg. – Kallas också för voice of the consumer.

[företag och ekonomi] [produktutveckling] [30 september 2021]

SCAD

  1. solid CADCAD som är avsett för utformning av solida objekt. Program för solid CAD räknar alltså inte bara på objektets form, utan också på dess fysiska egenskaper, betingade av det material det ska tillverkas i;
  2. structural CAD – CAD avsett för konstruktion av byggnader (structures) i vid bemärkelse.

[cadcam] [förkortningar på S] [industriell it] [3d] [ändrad 18 oktober 2020]

minimum viable product

(MVP) – beteckning på webbsida eller annan produkt som har tillräckligt många funktioner för att kunna användas, men inte mer. Framställning av en MVP är ofta ett stadium i produktutveckling: MVP:n sprids till testare, och med ledning av deras synpunkter lägger man till mer avancerade funktioner och egenskaper. – Kan översättas med minimalt brukbar produkt.

[produkter] [produktutveckling] [22 augusti 2019]

tillförlitlighetsteknik

(reliability engineering) – teknik för att systematiskt höja tillförlitligheten hos en produkt eller process. Man strävar efter att hitta orsakerna till fel och brister för att kunna eliminera dem. Det handlar alltså inte om att bara rätta till fel i efterhand, utan att se till att de inte kan uppstå. – Läs också om site reliability engineering (SRE).

[it-system] [produktutveckling] [ändrad 29 november 2020]