zombie

  1. – dator som har tagits över i smyg av utom­stående och som an­vänds för att skicka spam eller annat oönskat. Ingår ofta i ett botnät. – Be­­näm­ningen zombie används ibland också om det skade­­program som har in­stallerats på den in­fekterade datorn, men det korrekta är att kalla själva datorn för zombie. Sabotage­­programmet är en trojansk häst (””trojan””);
  2. – oskyddad webb­server som används av utom­­stående för sabotage mot tredje part (över­­be­last­nings­­attacker). – Se också pulserande zombie;
  3. – övergiven webbsida, i synnerhet en som inte har upp­daterats på åratal men som ändå har flyttats till en annan webb­adress;
  4. zombiedata – data som man tror har raderats, men som ändå finns kvar i systemet och dyker upp på olämpliga ställen;
  5. – i Unix: zombie process – ­­process som har avslutats, men som inte har rapporterat det till operativ­systemet;
  6. zombie debt – återupplivad skuld – skuld som lån­givaren har glömt bort, men sedan kommer ihåg efter lång tid och då kräver in;
  7. – företag som nätt och jämnt undgår konkurs: det kan betala räkningarna, men har inte råd med någon egentlig verk­sam­het;
  8. zombie cookie – kaka som åter­skapas efter att man har raderat den. – Se super­cookie;
  9. zombie car – bil som startar av sig själv på grund av fel i datorsystemet eller på grund av sabotage av dator­systemet; även: övergiven bil;
  10. zombie statistic – felaktig statistisk uppgift som sprids vidare trots att den har bevisats vara fel.

– Se också laptop zombie, mobil­zombie smombie och zombie lie.– – Ordet: En zombie är i haitisk folktro en levande död, en som har upp­­väckts från sken­bar död för att ut­nyttjas som vilje­lös slav. Själva ordet tros antingen komma från västafrikanska språk som kikongo eller kimbunu, där det betyder ’’gud’’ eller ’’fetisch’’, eller från spanska sombra, ’’skugga’’, i Louisiana­­kreol även ’’spöke’’.

[it-säkerhet] [unix] [webbpublicering] [ändrad 24 april 2017]

Dagens ord: 2017-05-26