Re:scam

en internettjänst som besvarar mejl från bedragare med mångordiga men oanvänd­bara svar. Det är ett sätt att bekämpa så kallat nätfiske (phishing). – Den som har fått ett mejl som verkar vara nätfiske (mejl som till exempel frågar efter kontouppgifter, eller erbjuder sexuella kontakter) kan vidarebefordra det till Re:scam, som då inleder en dialog med nätfiskaren från en tillfällig e‑post­adress. Svaren skrivs av en dialogrobot och är utformade för att verka vara skrivna av människor, men de ger aldrig den in­for­ma­tion som bedragaren frågar efter. Målet är att hålla bedragaren sysselsatt med brevväx­lingen så länge som möjligt. – Re:scam drivs av den nyazeeländska or­ga­ni­sa­tionen Netsafe (netsafe.org.nz), och finns på rescam.org. – Se också scam och scam baiting.

[it-säkerhet] [mjukvarurobotar] [spam] [17 november 2017]

Spamhaus

Spamhaus Project – organisation som bekämpar spam i stor skala. – Spam­haus sammanställer och sprider listor över spammare. Inter­net­ope­ra­törer och or­ga­ni­sa­tioner använder de listorna för att blockera mejl från de av­sänd­arna. Spamhaus tillhandahåller flera andra tjänster. Större före­tag och or­ga­ni­sa­tioner betalar för Spamhaus tjänster, men de är gratis för privat­per­soner och mindre or­ga­ni­sa­tion­er. – Spamhaus startades 1998 av eng­els­mannen Steve Linford (1956). Namnet innehåller det tyska ordet haus, ’hus’. Spamhaus och Steve Linford har fått flera utmärkelser för sitt arbete mot spam, men Spamhaus har också dragits inför rätta av företag som har ansett sig orättvist ut­pek­a­de som spam­mare, och som säger sig ha förlorat pengar på det. (Mer om det i Wikipedia.) – Se spamhaus.org.

[organisationer] [spam] [12 april 2017]

Kelihos

ett botnät som sedan 2010 har spritt spam och skadeprogram över hela världen, men som påstås ha blivit stoppat i april 2017. – Personen bakom Kelihos, ryssen Pjotr Levasjov, greps i Barcelona i april 2017 på begäran av USA:s polis efter att USA:s polis hade börjat stänga alla servrar som styrde botnätet. Under de sju år som botnätet har existerat har det spritt spam, utpressningstrojaner och andra skadeprogram i stor skala. Flera försök har gjorts att stoppa Kelihos. Bland annat har Microsoft stämt personer som har trotts ligga bakom Kelihos, men Microsoft drog tillbaka stämningen efter att ha funnit att de personerna inte var medvetna om sin in­bland­ning. – Kelihos är också känt som Hlux.

[skadeprogram] [spam] [ändrad 11 mars 2018]

virusspam

(virus spam, v-spam)spam som sprider datavirus genom att locka mottagaren att klicka på en länk till en webbsida. Viruset följer med webbsidan vid inläsningen. På så sätt kringgås antivirusprogram, eftersom de oftast inte genomsöker nerladdade webbsidor.

[skadeprogram] [spam]

tjärgrop

tarpit, teergrube – avsiktligt långsam e‑postserver, inställd så för att försvåra spammande. Det finns flera besläktade metoder:

  • – Tarpitting innebär att servern försvårar spammande genom att vänta några sekunder mellan varje adressat om ett mejl har många mottagare. Det märks knappt om man skickar mejlet till ett fåtal mottagare, men om man skickar till tusentals adressater (och då är det troligen spam) tar det många timmar;
  • – Teergrube innebär att en server som förmedlar e‑post skickar meddelandet ”var god vänta” till avsändarens e‑postserver, som då måste hålla många förbindelser öppna (en för varje adressat). Det leder till att utsändningen går mycket långsamt eller till att servern kraschar. Den metoden måste användas med omdöme, bara mot kända spammares servrar, eftersom den annars drabbar icke-spammare också. (Teergrube är ett tyskt ord som betyder ’tjärgrop’.)