Airpnp

nerlagd nätbaserad förmedling av toaletter för behövande. Namnet anspelar på Airbnb. – Pnp står för pee and poo. – Appen Airpnp fanns tidigare för iPhone, men är borttagen (februari 2018). Troligen var det hela från början ett skämt.

[appar] [webbtjänster] [ändrad 5 februari 2018]

quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. – Universum beskrivs i kvantbogusdynamiken som ett växel­spel av bogoner, de elementarpartiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, begagnade bilhandlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en antipartikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda partiklarna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar-kulturen.

[dumhet] [it-humor] [mem] [ändrad 16 mars 2018]

XPRL

eXtensible public relations language – variant av XML för pr-branschen. Tidigare fanns webb­sidan XPRL.org, som var full av obegripliga honnörs­ord, men den finns inte längre. Möjligen var XPRL bara ett skämt.

[förkortningar på X] [xml] [ändrad 13 maj 2017]

checkbox item

”kryssrutefunktion”, ”kryssa-för-funktion” – ironiskt om funktion eller egen­skap som finns med för syns skull. Den har kanske inget värde för användaren, men den finns ändå med för att den inte ska saknas i en lista över funktioner. – Checkbox, se kryssruta, se också item.

[användargränssnitt] [it-humor] [ändrad 12 september 2019]