PowerPoint

ett bildspels-program från Micro­soft. – PowerPoint är det absolut vanligaste program­met i sitt slag. Namnet PowerPoint har därför blivit en generisk beteckning på bild­spel som körs från dator, det vill säga att bildspel ofta kallas för PowerPoint-presentationer, även om de är gjorda med ett annat program. Andra bild­spels­program brukar kunna öppna bildspel i PowerPoints filformat (pptx, förr ppt) och även kunna spara egna bildspel i PowerPointformat. – PowerPoint ingår i programsviten Micro­soft Office. – PowerPoint utvecklades 1987 för Macintosh på företaget Forethought, som senare samma år köptes av Microsoft. – Se Microsofts webb­sidor (länk).

[applikationer] [ändrad 9 februari 2022]