PowerPoint

bildspels-program från Micro­soft, det absolut van­lig­aste pro­gram­met i sitt slag. Ingår i programsviten Micro­soft Office. – Power­Point har blivit så vanligt att namnet har blivit en generisk be­teck­ning på bild­spel som körs från dator, det vill säga att bild­spel ofta kallas för PowerPointpresentationer, även om de är gjorda med ett annat program. Andra bild­spels­program brukar kunna öppna bild­spel i Power­Points filformat (pptx, förr ppt) och även kunna spara egna bildspel i PowerPointformat. – Se Micro­softs webb­sidor (länk).

[applikationer] [ändrad 11 september 2018]