warhol

skämtsam måttenhet: femton minuter av kändisskap. Efter pop­konst­nären Andy Warhols yttrande: In the future everybody will be famous for fifteen minutes.

[it-humor] [måttenheter] [ändrad 21 februari 2015]

Airpnp

nerlagd nätbaserad förmedling av toaletter för behövande. Namnet anspelar på Airbnb. – Pnp står för pee and poo. – Appen Airpnp fanns tidigare för iPhone, men är borttagen (februari 2018). Troligen var det hela från början ett skämt.

[appar] [webbtjänster] [ändrad 5 februari 2018]

internetz

ibland: teh internetz (det ska vara teh) – sarkastisk eller raljant beteckning på internet. – Till exempel ”I read it on teh internetz” – ett ironiskt sätt att antyda att internet inte alltid är en tillförlitlig kunskapskälla, samtidigt som man raljerar med de enfaldiga stackare (cyberchumps) som tror på allt som står på internet. Även interwebz eller innerwebz. – Se också moronosphere och tinter­web.

[internet] [it-humor] [ändrad 29 september 2019]

quantum bogodynamics

låtsasvetenskap om bogus. – Universum beskrivs i kvantbogusdynamiken som ett växel­spel av bogoner, de elementarpartiklar som är bärare av bogus. Bogoner sprids bland annat av tv‑predi­kanter, politiker, begagnade bilhandlare och personer i slips och kostym. Bogonerna absorberas, olyckligt nog, av datorer (som då börjar krångla) och av skatte­betalare. Bogonen har en antipartikel, kluonen. Om en bogon träffar en kluon för­intas båda partiklarna och magisk rök uppstår. – Quantum bogodynamics var en mem i den tidiga hackar‑kulturen.

[dumhet] [it-humor] [mem] [ändrad 16 mars 2018]

XPRL

eXtensible public relations language – variant av XML för pr-branschen. Tidigare fanns webb­sidan XPRL.org, som var full av obegripliga honnörs­ord, men den finns inte längre. Möjligen var XPRL bara ett skämt.

[förkortningar på X] [xml] [ändrad 13 maj 2017]