hetvägg

egentligen ett gammalt ord för semla (fettisdagsbulle), men ordet används också skämtsamt för firewall (brandvägg).

[it-humor] [ord på -vägg] [ändrad 15 september 2020]

betalvägg

(paywall) – krav på avgift för visning av webbsida. Vanligtvis i form av ett betalt abonnemang. – The article is behind a pay­wall – du måste betala för att få läsa artikeln. Kallas också på svenska för betalmur. – Pay­wall an­spelar på fire­wall, se brand­vägg (en säker­hets­funk­tion). – Se också feewall, likewall och mejlvägg.

[ord på -vägg] [webbpublicering] [ändrad 18 oktober 2018]

brandvägg

program som skyddar datornät eller en­skilda datorer från intrång och attacker via inter­net. – Brandväggar granskar in­kom­mande meddelanden enligt enkla regler och stoppar allt som strider mot reglerna. De kan också granska utgående trafik. Brandväggen placeras i ingången till det lokala nätet (en router eller gateway) respektive mellan nätet och den enskilda datorn. Den kan vara ett program som är in­stallerat i routern / gatewayen eller finnas i en särskild dator. – Reglerna för granskningen kan vara förinställda vid inköp eller ställas in av nät­‑administratören. Sållningen utgår från avsändaradressen, mottagaradressen, typer av bilagor, innehållet i anrop till webbsidor och, i vissa fall, varje enskilt ord i meddelan­det (se djup paketinspektion). Reglerna är enkla och tillämpas mekaniskt, och brandväggen kan inte bli säkrare än reglerna. Det finns former av sabotage som helt kringgår brandväggen. En brandvägg kan, förutom filtrering, ha funktioner som återringning (callback) eller en så kallad iron box. – Se också next generation firewall (NGFW). – På engelska: firewall (FW).

[it-säkerhet] [ord på -vägg] [ändrad 1 februari 2021]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – funktion som gör att man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress (genom att svara på ett mejl) för att få tillgång till in­formation och tjänster på internet. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också bekräftelsemejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – att få så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

[e-post] [it-säkerhet] [spam] [stress] [ord på -vägg] [ändrad 9 december 2019]