BlackBerry

BlackBerry, modell Bold 9900, med det karakterist­iska mekaniska tangentbordet.

en mobiltelefon uppkallad efter före­taget med samma namn, ut­formad för mobil hantering av e‑post; tillverkas sedan december 2016 av kinesiska TCL. – Black­­Berry­­tele­foner hade fram till 2013 ett speciellt operativ­­system, BlackBerry OS, in­byggda små mekaniska tangent­bord och de kom­mu­ni­cerade, när det gällde e‑post, mot speciella servrar, BlackBerry enterprise servers. De kunde också användas som vanliga mobil­tele­foner. Modellen BlackBerry Classic, med det mekaniska tangentbordet, fanns kvar till 2016 då den avvecklades. – Black­Berry har varit mycket vanlig i Nordamerika, sär­skilt som tjänste­tele­fon, men blev inte lika spridd i Europa. – Den första BlackBerryn kom 1999. En surf­­platta, BlackBerry PlayBook kom 2011. Den hade ett nytt operativ­system, BlackBerry Tablet OS, som byggde på QNX. En Black­Berry med pek­skärm, Z10, kom i januari 2013. – I september 2014 visade före­taget upp Black­Berry Pass­port, som var en nyskapande konstruktion. Den såg ut som en liten surf­platta, men hade ett treradigt mekaniskt tangent­bord som dess­utom var be­rörings­känsligt som hel­het, precis som bild­skärmen. Black­Berry Pass­port sålde de första veckorna så bra att Black­Berry inte kunde möta efter­frågan. – Black­­Berry kallas också för ”Crack­berry”, eftersom tele­fonerna anses vane­bildande. – Se blackberry.com. – Det kana­den­siska företaget som ut­vecklar BlackBerry hette RIM, Research in motion, till början av 2013, då det bytte namn till Black­­Berry. – Konkurrensen från Apples iPhone och smarta mobiler med Android har lett till att Black­Berry har råkat i ekonomiska svårig­heter. – En Blackberry med Android, Black­Berry Priv (länk), kom hösten 2015, och numera (2018) har alla BlackBerrytelefoner Android. – Och i december 2016 sålde företaget BlackBerry rätten att tillverka och sälja mobiltelefoner under varumärket BlackBerry till kinesiska TCL (länk), som på Mobile world congress i februari 2017 visade upp en tele­fon med BlackBerrys klassiska mekaniska tangentbord, se blackberrymobile.com. – Företaget BlackBerry utvecklar och säljer mjukvara baserad på sitt eget operativsystem.

[företag] [mobiltelefoner] [ändrad 16 juli 2018]