inexakt komprimering

(lossy compression)komprimering av filer med förlust av information. – En fil som har komprimerats med en inexakt komprimerings­algoritm blir, när den packas upp, inte identisk med originalet. Detta beror på att komprimerings­algoritmen tar bort sådana detaljer i ljudet eller bilden som, enligt forskning, människor ändå inte märker. Används för ljud och bild men är av lätt insedda skäl inte lämpligt för text och siffror. Kallas också för förstörande komprimering, för­lust­bringande komprimering och komprimering med distorsion. – Se också exakt komprimering.

[komprimering] [ändrad 5 oktober 2018]

FLAC

Free lossless audio codec – en komprimeringsalgoritm (kodek) och ett filformat för inspelad musik i digital form. – FLAC ger exakt komprimering, det vill säga att en musikfil i FLAC‑format efter uppackning blir identisk med originalfilen. FLAC, som lanserades 2001, är popu­lärt för klassisk musik och bland lyssnare med höga krav på ljudkva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC‑projektets webbsidor. – FLAC är det ljudformat som användes i musikspela­ren Pono†.

[förkortningar på F] [komprimering] [musik] [ändrad 10 augusti 2022]

SBR

spectral band replication – en ljudkomprimeringsteknik som ger god kvalitet vid strömmande uppspelning via internet. Ingick tidigare i Dolby Pulse. – SBR används i format som aacPlus, Mp3Pro och Layer-2+SBR samt i det kinesiska DVD-alternativet EVD. – Vid komprimeringen skärs större delen av diskanten bort. Den rekonstrueras vid uppspelningen med ledning av bas- och mellanregistret plus vissa kodade ledtrådar. – Tekniken utvecklades av det svenska företaget Coding Technologies, som 2007 köptes av Dolby.

[förkortningar på S] [komprimering] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 april 2018]