MP3

filformat för musik i digital och kraftigt komprimerad form. – En MP3‑fil tar ungefär en tolftedel så stor plats som en originalfil från en musik‑CD. – MP3 används flitigt för att överföra musik­filer på internet. Ibland används MP3 som be­teck­ning på all digital musik på internet, oavsett om den har lagrats som MP3 eller i något annat fil­format. – För­kort­ningen MP3 står för MPEG-1 audio layer-3. – MP3-formatet utvecklades på tyska Fraunhoferinstitutet som 2002 kom med ett nytt filformat för musik, mp3PRO. – Se också AAC.

[filformat] [förkortningar på M] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 februari 2018]