FLAC

Free lossless audio codec – en komprimerings­algo­ritm (kodek) och ett filformat för inspelad musik i digital form. Ger exakt kom­pri­me­ring, det vill säga att en musik­fil i FLAC-­format efter uppack­ning blir identisk med origi­nal­filen. FLAC är popu­lärt för klas­sisk musik och bland lyss­nare med höga krav på ljud­kva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC-projektets webbsidor. – FLAC är det ljud­format som an­vändes i musikspela­ren Pono†.

[förkortningar på F] [komprimering] [musik] [ändrad 5 oktober 2018]