video

  1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
  2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ordlista utgår vi från att videoinspelningar även omfattar ljud;
  3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
  4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för VHS†‑band. Strikt talat är en DVD‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: Video är latin för jag ser.

[lagringsmedier] [rörliga bilder] [videoteknik] [ändrad 13 november 2020]