video

  1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
  2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ord­lista utgår vi från att video även omfattar ljud;
  3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
  4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för vhs‑band. Strikt talat är en dvd‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: video är latin för ’jag ser’.