SBR

spectral band replication – en ljudkomprimeringsteknik som ger god kvalitet vid strömmande uppspelning via internet. Ingick tidigare i Dolby Pulse. – SBR används i format som aacPlus, Mp3Pro och Layer-2+SBR samt i det kinesiska DVD-alternativet EVD. – Vid komprimeringen skärs större delen av diskanten bort. Den rekonstrueras vid uppspelningen med ledning av bas- och mellanregistret plus vissa kodade ledtrådar. – Tekniken utvecklades av det svenska företaget Coding Technologies, som 2007 köptes av Dolby.

[förkortningar på S] [komprimering] [ljudinspelningar] [musik] [ändrad 18 april 2018]