QuARC

en årlig konferens om kvantdatorer. – QuARC har anordnats sedan 2022 i USA. Förkortningen står för QSEC annual research conference. QSEC – Quantum science and engineering consortium (länk)är i sin tur en organisation för institutioner som forskar om kvantdatorer. Den samordnas från MIT. – Se cqe.mit.edu….

[konferenser] [kvantdatorer] [5 mars 2023]

Dagens ord: 2023-03-17