Mozilla

organisation som utvecklar webbläsare och andra program i öppen källkod. Mozillas webb­läsare heter sedan 2004 Firefox. – Mozilla är en ideell stiftelse, Mozilla Foundation (länk), som äger företaget Mozilla Corporation (länk), som sköter det praktiska arbetet med produkt­utveckling. Verk­sam­hetens ledstjärna är the Mozilla manifesto (länk). – Mozillas webb­läsare Firefox är en vidare­utveckling av version 4 av Netscape Navigator, som Netscape släppte 1998 med öppen källkod. Webb­läsar­motorn kallas för Gecko. Samtidigt som källkoden släpptes startades organisationen Mozilla för att samordna utvecklingen, som delvis bygger på frivilliga. Idén var att Mozilla skulle utvecklas fristående från Netscape. Vem som vill får göra en webb­läsare baserad på Mozilla, och versionerna 6 och 7 av Netscape Navigator (sedan dess avvecklad) byggde på Mozilla. Samtidigt har Mozilla en fix och färdig webb­läsare, Firefox, för gratis ner­laddning. –– En svit program, Mozilla application suite, utvecklades inom Mozilla, men överläts 2005 till en fri­stående grupp, numera Seamonkey Council, som vidare­utvecklar sviten under namnet Seamonkey. – – Namnet: Mozilla var från början arbets­namnet på Netscape Navigator. Det är en kombination av Mosaic och Godzilla. Det står alltså för ’Mosaicdödaren’.