komputationell

– försvenskning av engelska computational:

 1. – allmänt: som har att göra med beräkningar (computations) och hur de förlöper. I denna betydelse kan computational ofta ersättas med förleden beräk­nings- eller bara räkne-: computational stage – beräkningsstadium; computational error – räknefel;
 2. beräkningsbaserad – om forskningsområden där tunga beräkningar som görs med datorer spelar en avgörande roll. Datorprogram (algoritmer) används för att:
  • simulera komplicerade förlopp;
  • för att konstruera och förbättra matematiska modeller av faktiska förhåll­an­den;
  • för att analysera och åskådliggöra komplexa nätverk;
  • för att optimera processer och för:
  • maskininlärning.

[forskning] [språktips] [ändrad 17 september 2019]