komputationell

– försvenskning av engelska computational:

  1. – allmänt: som har att göra med beräkningar (computations) och hur de förlöper. I denna betydelse kan computational ofta ersättas med förleden beräknings- eller bara räkne-: computational stage – beräkningsstadium; computational error – räknefel;
  2. beräkningsbaserad – om forskningsområden där tunga beräkningar som görs med datorer spelar en avgörande roll. Datorprogram (algoritmer) används för att:

[forskning] [språktips] [ändrad 11 januari 2021]