Software technology exchange workshop

(STEW) – årlig svensk konferens om programutveckling, anordnad sedan 2011 av organisationen Swedsoft (swedsoft.se). Inriktningen är utbyte av erfarenheter mellan företag, andra organisationer och forskningsvärlden. – Se denna länk.

[konferenser] [20 augusti 2018]