vitbalansering

(white balancing) – inställning av en digital kamera eller analog video­kamera så att det som är vitt i motivet även ser vitt ut på bild. Om vit­balansen är rätt inställd brukar andra färger också se rätt ut. Dessutom kan vitbalansering behövas för att dölja att ”vit” belysning i olika miljöer – till exempel dagsljus och ljus från glödlampor – i själva verket har rätt olika färgton.

[videoteknik] [ändrad 22 september 2017]

tracking

spårning, kartläggning, knipning:

  1. – eye tracking, se blickspårning;
  2. – motion tracking – i film: teknik för att lägga in tecknade figurer i ”vanlig” film så att de rör sig naturligt och passar in i bilderna;
  3. – video tracking – att följa ett rörligt objekt med en video-kamera;
  4. – i videobandspelare och bandspelare: rätt placering av bandet i förhållande till läshuvudet;
  5. – i typografi: se knipning;
  6. – i utbildning: spårning av plagiat i uppsatser och examensarbeten (genom sökning på internet); även: nivågruppering;
  7. – time tracking – tidrapportering.

– Se också track och tracking program.

time shift

tidshopp, tidsförskjutning – möjlighet att titta på ett tv‑program med tids­förskjutning samtidigt som programmet spelas in. Det är en vanlig finess på hårddiskinspelare. Man kan till exempel när halva programmet har spelats in se det från början samtidigt som inspelningen fortsätter. Man kan också göra paus i visningen samtidigt som inspelningen fortsätter – visningen fortsätter efter pausen utan avbrott, alltså med fördröjning, samtidigt som inspelningen också fortsätter. Man kan också snabb­spola tillbaka och se om ett avsnitt av ett program medan det sänds (buffert­repris)) – Kallas på engelska också för time shifting, time slip och chase play. – Läs också om time stretching. – Ordet time shift användes i video-band­spelarnas barndom (1970‑talet och senare) om möjligheten att spela in tv‑program och titta på dem i efterhand.