uppdatering

  1. – (update) – införande av de senaste änd­ring­arna, utbyte av gammal information mot ny; ändring. – Skilj mellan uppdatering och uppgradering (upgrade). Att uppdatera är att skaffa den senaste versionen eller den senaste datamängden, att uppgradera är att skaffa en bättre, större eller dyrare variant. En praktisk skillnad är att uppdateringar av program brukar vara gratis och tillhanda­hållas genom internet mer eller mindre automatiskt, medan uppgraderingar ofta kostar pengar. – Det engelska verbet to update kan ibland helt enkelt översättas med att ändra, eftersom det inom it används om alla slags ändringar, till exempel rättelser. Ibland kan menyalternativet edit betyda skriv – man får upp ett tomt utrymme att skriva på. – Jämför med datera;
  2. – om bildskärmar: förnyelse av bilden som visas. Det måste göras många gånger per sekund, vare sig bilden är oförändrad eller ändras. På engelska: refresh;
  3. – nytt inlägg på sociala medier.

[informationshantering] [sociala medier] [språktips] [versioner] [ändrad 29 september 2021]