uppdatering

(update) – införande av de senaste änd­ring­arna, utbyte av gammal information mot ny; ändring. – Skilj mellan upp­da­te­ring och upp­gra­de­ring (upgrade). Att uppdatera är att skaffa den senaste ver­sionen eller den senaste datamängden, att uppgradera är att skaffa en bättre, större eller dyrare variant. En praktisk skillnad är att uppda­te­ringar av program brukar vara gratis och till­handa­hållas genom internet mer eller mindre auto­ma­tiskt, medan uppgraderingar ofta kostar pengar. – Det engelska verbet to update kan ibland helt enkelt över­sättas med att ändra, eftersom det inom it används om alla slags änd­ringar, till exempel rättelser. Ibland kan menyalternativet edit betyda skriv – man får upp ett tomt utrymme att skriva på. – Jämför med datera.

[informationshantering] [språktips] [versioner] [ändrad 23 juli 2017]