frame

ett block med data, en ram:

  1. – i minneshantering, se ram (betydelse 2);
  2. – i dataöverföring, se frame relay: en data­mängd av bestämd storlek som nät­verket adresserar och hanterar som en enhet. Det ska skiljas från ett paket, som är en del av ett meddelande. (I OSI‑modellen finns ramar på nivå 2 medan paket finns på nivå 3.) Översättningen ram är missvisande, eftersom frame anspelar på picture frame, alltså på svenska (bild-)ruta – det som finns innanför ramen;
  3. – i webbläsare: ram – del av en webbsida bestående av flera delar som kodats som separata webb­sidor. Typiskt för sådana ramar är att om hela inne­hållet inte får plats i webbläsaren så får de en egen skrollningslist;
  4. – i video – bild – motsvarigheten till en filmruta, alltså en komplett stillbild. –Frame rate – bildfrekvens – antal gånger per sekund som den bild som visas på bildskärmen byts ut mot en annan. Detta ska skiljas från refresh rate – uppdateringsfrekvens. Exakt samma bildruta (frame) visas nämligen två eller tre gånger på skärmen. Det går alltså två eller tre uppdateringar av bildskärmen för varje bild;
  5. – se Iframe.

[datakommunikation] [minnen] [videoteknik] [webbpublicering] [ändrad 15 juni 2020]