VHS

förkortning för Video home system – förr: det vanligaste systemet för videospelare och video­kassetter för hemmabruk. Infördes av JVC 1976, och konkurrerade på 1990‑talet ut två andra format, Betamax† och Video 2000†. Sedan trängdes VHS i sin tur ut av DVD, Blu-ray disc och filmer på nätet. De sista VHS‑spelarna tillverkades 2016 av Funai. – Jämför med VCR.

[förkortningar på V] [försvunnet] [videoteknik] [ändrad 21 juli 2017]