query-based reporting

(QBR) – frågebaserad redovisning – ett sätt att snabbt generera rapporter med hjälp av förprogrammerade frågor (queries) till databaser. QBR är passiv rapportering som hämtar data i den form de har för ögonblicket utan att ändra eller analysera dem.

[databaser] [sökningar] [ändrad 26 april 2017]