bittakt

(bitrate) – antal bit per sekund – det vanliga måttet på överföringstakt i datakommunikation och i digitalt ljud och video. När det gäller ljud och video är tumregeln att ju högre bittakt, desto högre kvalitet, om allt annat är lika. (Det är praxis att man mäter i bit per sekund, inte i byte per sekund.)

[datakommunikation] [måttenheter] [ändrad 11 maj 2020]