bittakt

(bitrate) – antal bit per sekund. Det vanliga måttet på överföringstakt i datakommunikation och i digitalt ljud och video. När det gäller ljud och video är tumregeln att ju högre bittakt, desto högre kvalitet. Det är praxis att man mäter i bit per sekund, inte i byte per sekund.