skärmlogg

(screen logger) – program som med jämna mellan­rum tar en skärm­dump och sparar den. Används för kontroll av vad an­ställda eller familjemedlemmar använder datorn till.

[it-säkerhet] [övervakning] [ändrad 28 april 2018]