skärmlogg

program som med jämna mellan­rum tar en skärmdump och sparar den. Används för kontroll av vad anställda eller familjemedlemmar använder datorn till. – På engelska: screen logger.

[it-säkerhet] [övervakning av personal] [ändrad 7 mars 2023]