penndator

(pen computer) – dator som ger användaren möjlighet att mata in text och andra in­­struk­tioner direkt på bild­­skärmen med en elek­tro­nisk penna eller med ett finger. – Penn­datorer brukar vara små för att man ska kunna hålla dem i en hand och skriva med den andra. Dator­­typen har mer eller mindre för­svunnit som särskild genre, efter­­som smarta mobiler erbjuder samma eller lik­­värdiga funk­tioner. – En penn­­dator har en bild­­skärm som uppfångar pennans rörelser. Om man ska kunna skriva maskin­­läs­­bar text behövs också ett pro­gram för tecken­­igen­­känning. – Den första penn­­datorn som slog igenom stort var den numera ner­­lagda Palm, men ti­dig­are fanns Apples Newton†, Eo† och det kort­­livade Windows for pen computing†. Datortypen Tablet PC kan också fungera som penn­dator. – När det gäller smarta mobiler används penn­­dator­­teknik ibland: en del har ingen penna, utan man an­vänder i stället ett finger. I så fall används fingret för att peka och klicka och svepa, medan text­­in­matning oftast görs med ett virtuellt tangent­­bord. Andra smarta mobiler och surf­­plattor ger an­vändaren möjlighet att rita och skriva direkt på skärmen, men de har inte textigenkänning. – Penn­­dator eller pek­­dator? Termen penn­­dator har i praktiken kommit ur bruk, även om en del smarta mobiler har samma funktion och säljs med elektronisk penna. Där­emot har praktiskt taget alla smarta mobiler och surf­­plattor pek­­skärm, och kan alltså ses som penndatorer. Men just därför att pek­skärm mer eller mindre tas för givet på smarta mobiler och surf­­plattor så nämns den inte. När man numera talar om pek­datorer menar man i stället oftast stora bild­­skärmar som är uppställda på all­män plats med kartor och annan information för allmänheten, och som har pekskärm.

[persondatorer] [ändrad 5 februari 2018]