penndator

(pen computer) – dator som ger användaren möjlighet att mata in text och andra instruktioner direkt på bild­­skärmen med en elektronisk penna eller med ett finger. – Penndatorer brukar vara små för att man ska kunna hålla dem i en hand och skriva med den andra. Dator­­typen har mer eller mindre försvunnit som särskild genre, efter­­som smarta mobiler erbjuder samma eller likvärdiga funk­tioner. – En penndator har en bildskärm som uppfångar pennans rörelser. Om man ska kunna skriva maskin­­läs­­bar text behövs också ett program för teckenigenkänning. – Den första penndatorn som slog igenom stort var den numera nerlagda Palm†, men ti­dig­are fanns Apples Newton†, Eo† och det kort­­livade Windows for pen computing†. Datortypen Tablet PC† kan också fungera som penn­dator. – När det gäller smarta mobiler används penndatorteknik ibland: en del har ingen penna, utan man använder i stället ett finger. I så fall används fingret för att peka och klicka och svepa, medan textinmatning oftast görs med ett virtuellt tangentbord. Andra smarta mobiler och surfplattor ger användaren möjlighet att rita och skriva direkt på skärmen, men de har inte textigenkänning. – Penndator eller pekdator? Termen penndator har i praktiken kommit ur bruk, även om en del smarta mobiler har samma funktion och säljs med elektronisk penna. Däremot har praktiskt taget alla smarta mobiler och surfplattor pekskärm, och kan alltså ses som penndatorer. Men just därför att pekskärm mer eller mindre tas för givet på smarta mobiler och surfplattor så nämns den inte. När man numera talar om pekdatorer menar man i stället oftast stora bildskärmar som är uppställda på allmän plats med kartor och annan information för allmänheten, och som har pekskärm.

[persondatorer] [ändrad 5 februari 2018]