penna

  1. – elektronisk penna – penn­liknande red­skap som an­vänds med smarta mobiler och liknande. Man ritar och skriver direkt på bild­skärmen. Det är normalt inga särskilt komplicerade saker. Kallas också för stylus;
  2. – smart penna – penn­liknande red­­skap som kan användas för att skriva och rita på val­fritt underlag. Smarta pennor är datorer, men saknar av uppenbara skäl bildskärm. Därför överför de det som man skriver eller ritar till en dator eller smart mobil;
  3. – i plottrar (ett slags skrivare): rörligt stift som ritar på papper.

[datorer] [pennor] [skrivare] [styrdon] [ändrad 8 januari 2018]