läspenna

pennliknande redskap som kan läsa skriven text. – En del läspennor kan också användas för att läsa in bilder, alltså som skannrar (handskannrar). Med att ”läsa” menas här att pennan har något slags kamera och kan känna igen bokstäver och andra tecken, samt omvandla det den läser till en textfil som kan överföras till en dator. En del läspennor kan också användas som vanliga pennor. En känd läspenna kommer från Anoto. – Jämför med smarta pennor.

[användargränssnitt] [pennor] [ändrad 8 januari 2018]