elektronisk penna

pennliknande redskap som används för att skriva och rita direkt på bildskärmen på dator, surf­platta eller smart mobil. – Det finns flera olika tekniker för att registrera pennans rörelser och tryckningar. Vissa elektroniska pennor är passiva, det vill säga att alla funk­tioner för att uppfatta pennans rörelser finns i bildskärmen; pennan är då bara en pinne och kan ersättas av en vanlig penna eller kanske av ett finger. Annars fungerar elektroniska pennor vanligen bara tillsammans med bild­skärmar från samma tillverkare. Kallas också för pek­penna och stylus. – Jäm­för med smart penna, datoriserad penna som kan användas på valfritt under­lag, och med ljuspenna.

[grafiskt användargränssnitt] [pennor] [styrdon] [ändrad 20 december 2017]