peka och klicka

(point and click) – de grundläggande hand­greppen när man använder datorer med grafiska användar­gräns­snitt. – I den grund­läggande formen använder man en mus för att flytta markören på bild­skärmen till en symbol (ikon) eller text som står för den fil man vill arbeta med. Genom att klicka en gång markerar man att man vill arbeta med just den filen. Genom att sedan klicka en gång till, eller välja ett alternativ från en meny, öppnar man filen och/eller startar programmet. Det finns variationer på detta.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 4 januari 2019]