slivercasting

nischsändning, nischradio, nisch-tv – sändning av tv- och radioprogram genom internet till ett fåtal intresserade mottagare. – Eftersom man till låg kostnad kan nå intresserade över hela världen, kan sändningar som inte skulle löna sig med vanlig radio- och tv-teknik bli lönsamma på internet. – Med casting som i broadcasting. Sliver betyder tunn skiva. – Jämför med narrowcasting.

[radio och tv] [ändrad 9 november 2017]