broadcasting

– utsändning, rundradio, tv-sändningar:

  1. – utsändning – radio- eller tv-sändning från en till många (envägskommuni­ka­tion);
  2. – se rundradio;
  3. – ”allmänt anrop” i högtalarsystem eller snabbtelefon;
  4. – i datornät: sändning av paket eller meddelande till alla andra datorer i det lokala nätet– se rundsändning.

– Se också broadcast, broadcast storm, broadcast tv och radio broad­casting samt casting.

[datakommunikation] [radio och tv] [telefoni] [ändrad 27 november 2012]