mjukvarudefinierad radio

radioteknik som gör att man kan byta frekvens­område och andra egenskaper i en radiomottagare eller sändare enbart med hjälp av datorprogram, alltså utan byte av komponenter. (Se mjukvarudefinierad.) – En tänk­bar tillämpning är att kombinera många typer av radio – som GSM, 3g, 4g, Bluetooth, 802.11 – i en enda apparat genom att datorprogram om‑konfigurerar hårdvaran. Det är alltså inte flera radiomottagare och sändare (sändtagare) i ett skal, utan en enda omställbar sänd­tagare. En annan tillämpning är att tillverka bas­stationer för mobiltelefoni som kan ställas om för att sända inom ett brett spektrum av frekvenser. – På engelska: software-defined radio, förkortat SDR, eller bara software radio. – Läs mer på branschorganisationen Wireless Innovations webbplats.

[elektronik] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 19 april 2017]