spektrumförvaltning

reglering av användningen av radio-­spektrum. – Till radiospektrum räknas radio­frekvenser som kan användas för radio, tv, mobiltelefoni, kommunikations­radio och tråd­lös dataöver­föring. Syftet med spektrumförvaltning är att uppnå effektiv användning av radiofrekvenserna (frekvenstilldelning), förebygga störningar och andra tekniska problem samt att samarbeta med andra länder för att förebygga störningar och skapa inter­nationella tekniska standarder. – Se också refarming. – Spektrumförvaltning i Sverige sköts av PTS. – På engelska: spectrum management.

[mobilt] [radio och tv] [trådlöst] [ändrad 5 januari 2021]

Dagens ord: 2013-05-19